• Jessica Lycker

Vilka egenskaper önskar man hos en ledare?

Vad är det för egenskaper du som anställd prioriterar högst hos en chef och om du själv skulle anställa en chef till ditt egna företag vilka egenskaper eftersöker du då? Är det samma egenskaper?!


Idag samtalade vi om detta ämne och alla deltagare och personal hade helt olika tankar om vad som gör en bra ledare.


När de fick frågan om vilka egenskaper som man önskade att sin chef hade så var det "Tydlighet", "att bli sedd", "Flexibilitet", "Humor" med mera. Då tittade vi utifrån ett perspektiv och när deltagarna sedan fick frågan om vad som är viktigt om de skulle anställa en chef till deras företag då kom ord som "Lojal", "Organiserad & strukturerad", "Kunna följa riktlinjer", "Vara transparent" med mera.


Om man tittar tillbaka på hur ledarskapet har förändrats genom historien så kanske man undrar vad är det för egenskaper som man kommer att prioritera i framtiden.


I den här artikeln skriven av William Craig för Forbes så skriver han om den framtida ledaren och vilka egenskaper som han tror kommer förespråkas då. När han kikar i sin kristallkula så tror han att egenskaper som "anpassningsförmåga", "transparens", "empati", "flexibilitet", "ödmjukhet", "emotionell intelligens", "åtagande till en vision", "kompetent och säker kommunikation".


Men det är intressant hur olika vi ser på ledarskap beroende på åt vilket håll vi tittar.


/Jessica Lycker


7 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

© 2020 - Ädelfors Folkhögskola